Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi

Pamatbūtība

Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk saukti – Noteikumi) ir pusēm saistošs, tiesisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja SIA “Lāču alus”, reģistrācijas numurs 521031109 tiesības un pienākumus, preču pirkšanas un apmaksas noteikumus, preču piegādes un atgriešanas procedūru, pušu atbildību un citus noteikumus, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu tiešsaistes veikalā BRUVE.LV.

Tiešsaistes līgums

Pircējs apņemas iepazīties un ievērot šos noteikumus, ko apliecina iepirkšanās tiešsaistes tirdzniecības vietnē. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt šiem noteikumiem, iepirkšanās tiešsaistes veikalā BRUVE.LV nav iespējama. Pārdevējs saglabā tiesības jebkurā laikā labot, mainīt vai papildināt Noteikumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Reģistrēts pircējs var netikt informēts par izmaiņām, labojumiem un pielikumiem tiešsaistes veikalā BRUVE.LV. Ja starp Pircēju un Pārdevēju ir noslēgts līgums, uz kura pamata Pircējs veic preču pasūtījumus šajā tiešsaistes veikalā, tad šie Noteikumi tiek piemēroti tiktāl, cik līgumā nav noteikts citādi. Pirkšanas un pardošanas līgums ir uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad Pircējs ir izvēlējies preces un noformējis pirkumu grozu, nospiežot uz saites “Pasūtīt”, tiek uzskatīts, ka starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts pirkuma līgums. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkuma līgums tiek reģistrēts un glabāts tiešsaistes veikala datubāzē. Šo noteikumu neatņemama sastāvdaļas ir: Privātuma politikas noteikumi. Preču atgriešanas noteikumi. Piegādes noteikumi. Apmaksas noteikumi.

Citi noteikumi

Ja pircējs cenšas ietekmēt tiešsaistes veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj noteikumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties, bez brīdinājuma ierobežot viņa iespējas ieiet savā profilā un/vai atcelt Klienta reģistrāciju. Jebkurš mēģinājums apdraudēt tiešsaistes veikala stabilitāti tiek izmeklēts un nepieciešamības gadījumā nodots tiesību sargājošajām iestādēm. Būtisku apstākļu gadījumā, Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā slēgt tiešsaistes veikala darbību, par to nebrīdinot Pircēju.

Noslēdzošie noteikumi

Pārdevējs saglabā tiesības apstādināt, papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta vietnē. Ja Pircējs nepiekrīt Mūsu Noteikumu korekcijai, daļējiem papildinājumiem, Pircējam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Pircējs pazaudē tiesības izmantot Internetveikala pakalpojumus. Ja Pircējs, pēc noteikumu redakcijas, turpina izmantot Internetveikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka piekrīt noteikumu redakcijai, daļējām pārmaiņām vai papildinājumiem. Šie noteikumi sastādīti ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.

Privātuma politika

Izmantojot tīmekļa vietni BRUVE.LV, no Jums var tikt ievākta personīga rakstura informācija. No Jums saņemtos personīgos datus SIA ”Lāču alus” izmantos, nodrošinot to drošību, intergitāti un pareizību. Saņemtos datus SIA ”Lāču alus” izmantos, lai izpildītu savas saistības attiecībā uz Jūsu preču vai pakalpojumu pasūtījumiem un to apstrādi. Jūsu personīgie dati var tikt izmantoti sekojošiem nolūkiem: preces piegādei, rēķiniem, kredītkaršu un citu norēķinu karšu autorizācijai, sakariem ar klientiem un citiem mērķiem. Izmantojot tīmekļa vietni BRUVE.LV, mēs varam Jūs lūgt datu apstrādes nolūkos ievadīt tādus Jūsu personīgos datus kā Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi un citus datus.

Personas datu izpaušana trešajām pusēm

Iepriekš minēto nolūku dēļ un atkarībā no izvēlētajiem pakalpojumiem, Jūsu personas dati var tikt izpausti vai nodoti uzņēmumiem, kas ir SIA ”Lāču alus” sadarbības partneriem, vai datu apstrādes uzņēmumiem, kas strādā mūsu interesēs. Mēs varam apkopot datus par tīmekļa vietnes BRUVE.LV izmantošanas un apmeklētāju statistiku, veiktajiem darījumiem un citu saistīto statistiku, kā arī apstrādāt un analizēt šos datus. Mēs varam arī saņemt šādu datu apkopojumu no uzticamām trešajām pusēm vai atklāt šādus datus tām.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas no tīmekļa servera tiek nosūtīti uz Jūsu pārlūku brīdī, kad Jūs apmeklējat vietni. Atkarībā no Jūsu pārlūka iestatījumiem tie tiek vai nu saglabāti, vai noraidīti. Saglabātās sīkdatnes ļauj serveriem atpazīt Jūsu datoru. Tas nozīmē, ka, apmeklējot vietni atkārtoti un izmantojot ar paroli aizsargātas vietnes daļas, Jūs varat izvairīties no atkārtotas vienu un to pašu datu ievadīšanas. Proti, sīkdatnes atvieglo vietņu, kurās manuāli jāievada dati, aplūkošanu. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu mūsu vietni un pilnveidotu tās izmantošanas pieredzi. Izmantojot sīkdatnes, mēs ceram uzlabot mūsu tiešsaistes pakalpojumus atbilstoši mūsu pašu un mūsu klientu vēlmēm. Mēs cienām Jūsu privātumu un esam apņēmušies aizsargāt Jūsu personas datus. Mēs esam veikuši pasākumus, kurus uzskatām par piemērotiem, lai konkrētos gadījumos nodrošinātu Jūsu personas datu konfidencialitāti, integritāti un pareizību. Uz mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi attiecas spēkā esošie normatīvie akti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkdatnes ir ieteicams iespējot, lai nodrošinātu vislabāko vietnes izmantošanas pieredzi un pilnīgu tās funkcionalitāti. Tomēr, ja vēlaties, sīkdatnes ir iespējams atspējot Jūsu pārlūka iestatījumos.

Datu aizsardzība un uzglabāšanas ilgums

Mēs nodrošinām augstu aizsardzību pret Jūsu personas datu un maksājumu informācijas zudumu, ļaunprātīgu izmantošanu un neautorizētu piekļuvi tai. Atsevišķos gadījumos uzglabāšanas ilgumu nosaka normatīvie akti. Laika periods, cik ilgi tiek uzglabāti personas dati, atkarīgs no mērķa, kādam šie dati tika ievākti.

Saites uz trešo pušu vietnēm

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī privātuma politika attiecas tikai uz tīmekļa vietni BRUVE.LV. Tā kā mūsu vietnē var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm, pirms jebkādu personas datu ievadīšanas tajās mēs iesakām iepazīties ar attiecīgo vietņu privātuma politiku. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem datiem, kas ievadīti, apmeklējot citas tīmekļa vietnes.

Komerciālie paziņojumi

Komerciāls paziņojums ir jebkāds elektroniska veida paziņojums, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai, vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību. Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vārds vai elektroniskā pasta adrese).Lai sniegtu informāciju par tīmekļa vietnē BRUVE.LV piedāvātājām precēm un pakalpojumiem, akcijām, un citām aktivitātēm, SIA ”Lāču alus” var izmantot Jūsu personas datus (e-pasta adresi). Izmantojot tīmekļa vietni BRUVE.LV, Jūs varat pieteikties (dot savu piekrišanu) komerciālo paziņojumu saņemšanai. Jūs varat atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas vai aizliegt izmantot Jūsu kontaktinformāciju (personas datus) tiešās pārdošanas nolūkos, informējot par to SIA ”Lāču alus”.

Preču atgriešanas noteikumi

Saskaņā ar 2014. gada 20. maija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no Pirkuma, neminot iemeslu. Lai izmantotu tiesības anulēt Pasūtījumu Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu jāinformē Pārdevējs par Pircēja lēmumu atteikties no Pirkuma, nosūtot vēstuli uz SIA Lāču alus, Čiekurkalna 1. līnīja 84, LV-1026 vai iesniedzot rakstisku paziņojumu uz e-pastu: info@bruve.lv Atteikuma vēstulē lūgums norādīt precizējošu informāciju: pasūtījuma numuru/pavadzīmes numuru, pavadzīmes izrakstīšanas datumu un nosaukumu kā arī daudzumu, ko vēlaties atgriezt. Pircēja atteikuma tiesību termiņš ir ievērots, ja lēmumu par atteikumu Pircējs paziņo pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Ikvienam Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma piegādes brīža, vienojoties ar Pārdevēja pārstāvi, samainīt preces pret citām precēm, ja tādas Internetveikalā ir pieejamas un ja: prece nav lietota, preču iepakojums ir saglabāts un nav bojāts kā arī Pircējam ir preču pavaddokumenti un preces ir pilnā komplektācijā.
Pircēja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, Pārdevējs atmaksā ar Pircēja pasūtījumu saņemtos maksājumus, tajā skaitā samaksātos piegādes izdevumus (izņemot gadījumus, ja Pircējs skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nebija Pārdevēja piedāvātais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Pircēja lēmumu atteikties no šā līguma. Pārdevējs atmaksās saņemtos maksājumus, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekrīt citam maksāšanas līdzeklim, jebkurā gadījumā no Pircēja saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.
Pārdevējs var aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad tas būs saņēmis preces atpakaļ, vai kad Pircējs būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk. Pircējam preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA Lāču alus, Čiekurkalna 1. līnīja 84, LV-1026, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pircējs mums paziņoja savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs preces nosūtīs atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.
Pircējam jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.
Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā. Pircējs ir atbildīgs par to, lai Precei nesamazinātos tās vērtība, kvalitāte un drošums, citādi Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam atteikuma tiesību izmantošanu attiecībā uz piegādāto Preci.
Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudu, gadījumos, ja Pārdevējs ir konstatējis bojājumus Prece ir zaudējusi “preces izskatu” (noņemtas un / vai sabojātas etiķetes, noplēstas aizsardzības plēves u. c.) un / vai ir konstatētas Preces lietošanas pazīmes.
Atgriežot preci, Pircējam obligāti jāievēro šādi noteikumi: Prece jāatgriež tās oriģināliepakojumā (iesakām saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas). Prece jāatgriež pilnā komplektācijā. Atgriežot preci, Pārdevējam obligāti jāiesniedz preču pavaddokumenti (iegādes dokumenti). Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi. Preču kategorijas, kuru atpakaļ atgriešana Pārdevējam vai to apmaiņa nav iespējama: Personīgās higiēnas preces, ja ir atvērts to iepakojums (zobu birste, vienreizlietojamie materiāli u.c. tml. preces). Apakšveļa , zeķes un zeķubikses, ja ir atvērts to iepakojums. Citas preces, kuras nav atgriežamas vadoties pēc spēkā esošajiem LR normatīvajiem

Preces ar defektu nomaiņas vai atgriešanas kārtība
Ja prece ir bojāta vai pasūtījumā pieļauta kļūda (nepareizs izmērs, krāsa), Pircējs var atgriezt preci, vai apmainīt pret tādu, kā bija norādīts pasūtījumā. Preci ar defektu Pārdevējs apņemas apmainīt pret kvalitatīvu (bez defekta) vai veikt nepieciešamo remontu. Ja tiek konstatēts preces defekts, par to jāinformē SIA Ļāču alus” , nosūtot pieteikumu uz sekojošu adresi: info@bruve.lv. Pieteikumā jānorāda Pircēja kontaktinformācija saziņas nodrošināšanā, preces nosaukums, pasūtījuma numurs un neliels defekta vai kļūdas apraksts. Atbilde uz Pircēja preces defekta pieteikuma vēstuli tiks sniegta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk, kā 5 darba dienu laikā. Preču defekta konstatēšana un bojājumu atlīdzināšana tiek veikta spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.

Preču defekti

Pircējam ir pienākums sniegt prasību par defektu novēršanu sekojošajos gadījumos, ja: preces defekts nav novēršams un traucē pilnvērtīgai preces izmantošanai, Pircējam ir tiesības: Pieprasīt attiecīgās preces apmaiņu pret jaunu šāda veida preci, vai izbeigt Pirkuma līgumu un pieprasīt samaksāto naudas līdzekļu atgriešanu. Preces defekts ir novēršams, taču tas pēc kāda laika ir jānovērš atkārtoti, kā rezultātā Pircējs nevar pilnvērtīgi izmantot preci, Pircējam ir tiesības: Pieprasīt attiecīgās preces apmaiņu pret jaunu šāda veida preci, vai izbeigt Pirkuma līgumu un pieprasīt samaksāto naudas līdzekļu atgriešanu. Pircējam par preces defektu jāinformē Pārdevējs nekavējoties tiklīdz defekts tiek konstatēts, bet ne vēlāk kā līdz garantijas termiņa beigām. Pārdevējs pieņem lēmumu par Pircēja prasību apmierināšanu vai noraidīšanu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pircējs ir informējis Pārdevēju par preces defektu un ir saņēmis preci ar defektu no Pārdevēja. Par prasības lēmumu, Pircējs tiks informēts telefoniski vai e-pasta formā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pircējs ir informējis Pārdevēju par preces defektu un ir saņēmis preces ar defektu no Pircēja. Pārdevējs nav atbildīgs par preces bojājumiem vai defektiem pret jebkuru trešo pusi, kas iegādājusies preces no Pārdevēja Pircēja. Visas tiesības un pienākumi starp Pārdevēju un Pircēju saistībā ar garantiju, ir definēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
Pircējs zaudē tiesības pretendēt uz garantijas
Pircējs nevar iesniegt pierādījumus par preces apmaksu un tās piegādi. Pircējs nevar uzrādīt acīmredzamus preces defektus. Preču garantijas termiņš ir beidzies. Mehāniskie preces bojājumi ir radušies Pircēja darbību rezultātā. Prece tika izmantota tam nepiemērotos apstākļos, mitrā, ķīmiskā vai mehāniskā vidē. Prece netika izmantota tam paredzētajā nolūkā. Prece ir bojāta, jo lietota neparasti augstas slodzes apstākļos vai tā izmantota neatbilstoši dokumentācijai, instrukcijām, tehniskajiem standartiem un drošības noteikumiem. Prece ir bojāta dēļ nenovēršamiem un/vai neparedzamiem apstākļiem, ūdens, uguns bojājumu/postījumu dēļ vai sakarā ar citiem nepārvaramiem force majeure faktoriem.

Piegādes noteikumi

Bezmaksas preču saņemšana noliktavā

Saņemiet preces Mūsu noliktavā Čiekurkalna 1.līnīja 84, LV1026, Rīga. Piemērota tad, ja vēlaties preci saņemt ātri un nemaksāt par piegādi. Veicot pasūtījumu BRUVE.LV lapā, norādiet, ka nāksiet precei pakaļ paši vai pasūtījuma komentāros personas vardu un uzvārdu, kura ir tiesīga saņemt Jūsu pasūtījumu. Čiekurkalna 1.līnīja 84. Jūs varat norēķināties ar maksājuma kartēm (izņemot American Express) vai veicot apmaksu ar skaidru naudu. Kā arī izņemt jau iepriekš apmaksātus pasūtījumus kuri ir veikti cizmantojot internetbanku, vai karšu apmaksas sistēmu. Prece jāizņem 10 BRUVE.LV darba dienu laikā pēc tam, kad BRUVE.LV klientu konsultants Jūs ir informējis (pa tālruni vai e-pastu), ka Jūsu pasūtījums ir sagatavots.

Preču saņemšana Omniva pakomātos

Saņemiet preces Omniva pakomātā. Piemērota izvēle tad, ja nevēlaties gaidīt kurjeru konkrētā laikā. Veicot pasūtījumu BRUVE.LV lapā, vienkārši izvēlaties, kurš no Omniva pakomātiem Jums ir visērtāks. Mūsu interneta tirdzniecības vietne cenšas pēc iespējas precīzāk aprēķināt Omniva pakomātā ievietojamo preču daudzumu, bet ne vienmēr tas ir pilnībā precīzs. Tapēc lūdzam pevērsiet uzmanību preces svara un gabarīta ierobežojumiem. Preču kopuma svars nepārsniedz 30kg un iepakojuma ārējie izmēri nepārsniedz 38x39x64cm. Ja izvēlaties šo piegādes veidu, Jūs varat norēķināties internetbankā, ar bankas pārskaitījumu (avansa maksājums pēc tam, kad esat saņēmuši no BRUVE.LV rēķinu pa e-pastu) vai arī ar bankas karti tiešsaistes maksājumu sistēmā. Vairāk informācijas skaties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=E1lzRVfyces

Preču saņemšana DPD kurjiers

Saņemiet preces ar kurjeru jebkurā vietā Latvijā. Piemērota tad, ja vēlaties preci saņemt savās mājās. Preces, kuru svars pārsniedz 30 kg tiek piegādātas tikai līdz mājas (daudzdzīvokļu mājas) ārdurvīm. Lūdzam šajā gadījumā pašiem parūpēties par preces ienešanu mājās (uznešanu dzīvoklī). Parasti kurjierdienests preces piegādi veic 1-2 darba dienas pēc tam, kad BRUVE.LV klientu konsultants Jūs būs informējis (pa tālruni vai e-pastu), ka Jūsu pasūtījums ir sagatavots un izsūtīts. Izvēlaties šo piegādes veidu, Jūs varat norēķināties internetbankā, ar bankas pārskaitījumu (avansa maksājums pēc tam, kad esat saņēmuši no BRUVE.LV rēķinu pa e-pastu) vai arī ar bankas karti tiešsaistes maksājumu sistēmā. Pirms preces pieņemšanas vizuāli novērtējiet preces ārējo iepakojumu kurjera klātbūtnē!

Preču saņemšana DPD pickup punktos

Saņemiet preces DPD pickup punktā. Piemērots tad, ja nevēlaties gaidīt kurjeru konkrētā laikā. Veicot pasūtījumu BRUVE.LV lapā, vienkārši izvēlaties, kurš no DPD pickup punktiem Jums ir visērtākais. Pievērsiet uzmanību preces svara un gabarīta ierobežojumiem. Ļoti ērta ir pakas izsekošana jebkurā piegādes posmā – jebkuru DPD paku var izsekot internetā izmantojot izsekošanas rīku www.dpd.com/lv. Izvēlaties šo piegādes veidu, Jūs varat norēķināties internetbankā, ar bankas pārskaitījumu (avansa maksājums pēc tam, kad esat saņēmuši no BRUVE.LV rēķinu pa e-pastu) vai arī ar bankas karti tiešsaistes maksājumu sistēmā. Parasti kurjierdienests preces piegādi veic 1-2 darba dienas pēc tam, kad BRUVE.LV klientu konsultants Jūs būs informējis (pa tālruni vai e-pastu), ka Jūsu pasūtījums ir sagatavots un izsūtīts. Kad Jūsu pasūtījums būs piegādāts izvēlētajā saņemšanas vietā, Jūs saņemsiet īsziņu. Prece jāizņem 3 darba dienu laikā pēc īsziņas saņemšanas ja kurjierdienests nav noteicis savādāk.

Nestandarta piegādes

Par lielo preču un nestandarta piegāžu veidiem, vai to organizēšanu lūdzu sazinieties rakstot uz e-pastu info@bruve.lv